KONTAKTY

AIKY, s.r.o.
Zelené náměstí 1290
686 01 Uherské Hradiště
tel: +420 777 305 536
info@aiky.cz
IČO: 29212073 DIČ: CZ29212073
kont. osoba: Ivana Križánková

NOVINKY

arr3Zásilkovna.cz Pro zkvallitnění našich služeb jsme pro Vás zprovoznili nový způsob dodání prostřednictvím...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 790,00 Kč (31,60 EUR)
skladem
Cena 490,00 Kč (19,60 EUR)
skladem
Cena 520,00 Kč (20,80 EUR)
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 299,00 Kč (11,96 EUR)
skladem
Cena 550,00 Kč (22,00 EUR)
skladem
Cena 799,00 Kč (31,96 EUR)
skladem

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.mybio.cz.

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mybio.cz je společnost AIKY, s.r.o., se sídlem Zelené náměstí. 1290, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 29212073, DIČ: CZ29212073, tel: 777 305 536, e-mail: info@aiky.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66079.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/1012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění následných novel.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2014.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel resp. kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – Kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Ceny a jejich platnost

Veškeré ceny již zahrnují DPH 21 % (koncové ceny) a platí do odvolání nebo vyprodání zásob (včetně cen akčních). V případě změny cen platí vždy ceny uvedené v kupní smlouvě.

 

Dodací podmínky

Zásilky z www.mybio.cz dodáváme v rámci České a Slovenské republiky.

Aktuální ceny a způsob dopravy je definován v záložce e-shopu „DOPRAVA A POŠTOVNÉ“

V případě platby převodem u dodávek na Slovensko je k dispozici účet u Fio banky: 2700148478 / 8330 - platbu je potřeba zadat jako vnitrostátní převod. V tomto případě nejsou zákazníkům účtovány žádné bankovní poplatky za převod do zahraničí.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo uvedené v kupní smlouvě, nebo osobní převzetí na adrese prodávajícího.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. V takovém případě si vyhrazujeme právo znovu zákazníka neobsloužit.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Pokud nebude částka účtovaná zálohovou fakturou připsána na uvedený účet do 10-ti kalendářních dnů od data splatnosti této zálohové faktury, vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy. Zákazníka upozorníme na nedodržení splatnosti a rovněž tak na zrušení objednávky na jeho kontaktním e-mailu.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo  vyprodání zboží bude informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Pokud nebudeme schopni vybavit Vaši objednávku a to zcela, nebo z části, budeme Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Jestliže Vás nelze kontaktovat, vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit.

 

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.mybio.cz poskytuje spotřebiteli lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu a to 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy lze i emailem před expedicí zboží, bez úhrady nákladů na straně prodávajícího.

Zvláštní skupinu tvoří výrobky objednané způsobem "NA MÍRU" (zadáváno při výběru velikosti). Protože se jedná o výrobek zhotovený na zakázku nelze v tomto případě uplatnit ustanovení Občanského zákoníku na vracení zboží v zákonné lhůtě.

Pokud se kupující rozhodne využít možnost odstoupení od kupní smlouvy po doručení zboží, zašle prodávajícímu zboží do 14 dnů od převzetí zboží, včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne využít možnost odstoupení od kupní smlouvy, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží prodejci.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze v případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené. V takovém případě má prodávající nárok na snížení kupní ceny o přiměřenou část. Kupující odpovídá při vrácení zboží za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu.

Částka za zboží bude kupujícímu vrácena převodem na bankovní účet ve lhůtě do 14 dnů od termínu, kdy kupující zboží vrátil nebo doložil, že zboží odeslal přepravní službou.

Prodávající není povinen vrátit zboží v originálním obalu včetně částí, které nejsou součástí výrobku, ale prodávající má právo na úhradu nákladů vynaložených na uvedení do původního stavu. Tyto náklady jsou stanoveny paušálně ve výši 59 Kč a budou započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

Výměna zboží

Pokud kupující obdržel v důsledku nesprávného výběru výrobek, který mu nevyhovuje svou velikostí nikoli však vzhledem, nebo jinou charakteristikou výrobku zřejmou z jeho vyobrazení a slovního popisu bude mu zaslán výrobek nový s účtováním pouze poštovného podle tarifů uvedených v článku "Dodací podmínky" těchto Obchodních podmínek.

Výměna zboží z jiných než výše uvedených důvodů je považována za odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

 

Záruční list, doklad o nabytí věci

Namísto záručního listu vydá prodávající kupujícímu doklad /účtenka, daňový doklad, dodací list / o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Tímto dokladem prokazuje kupující původ nabyté věci a slouží k uplatnění reklamace popřípadě nároku na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.