KONTAKTY

AIKY, s.r.o.
Zelené náměstí 1290
686 01 Uherské Hradiště
tel: +420 777 305 536
info@aiky.cz
IČO: 29212073 DIČ: CZ29212073
kont. osoba: Ivana Križánková

NOVINKY

arr3Zásilkovna.cz Pro zkvallitnění našich služeb jsme pro Vás zprovoznili nový způsob dodání prostřednictvím...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 790,00 Kč (31,60 EUR)
skladem
Cena 490,00 Kč (19,60 EUR)
skladem
Cena 750,00 Kč (30,00 EUR)
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 299,00 Kč (11,96 EUR)
skladem
Cena 550,00 Kč (22,00 EUR)
skladem
Cena 799,00 Kč (31,96 EUR)
skladem

» Reklamační řád
Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícímu. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím, nebo údržbou výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

Uplatnění reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašle reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu, prodejního dokladu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu:

Ivana Križánková, Na Hraničkách 698, Uherské Hradiště 686 05

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován emailem.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění.

Oprávněná a prodávajícím uznaná reklamovaná věc bude kupujícímu vyměněna za bezvadnou a doručena kupujícímu bez dalších poplatků nebo bude kupujícímu vrácena fakturovaná částka včetně poštovného.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodejci).